Numer EORI

Numer EORI (Economic Operators Registration and Identification) to unikalny identyfikator nadawany przedsiębiorcom przez organy celne. Jest on wymagany dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które uczestniczą w handlu międzynarodowym poza obszarem Unii Europejskiej. Numer ten służy do identyfikacji przedsiębiorców w kontaktach z organami celnymi oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w proces obsługi przesyłek międzynarodowych w transporcie morskim czy lotniczym.

Główną funkcją numeru EORI jest ułatwienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w proces obsługi przesyłek międzynarodowych. Dzięki temu identyfikatorowi organy te są w stanie szybko i sprawnie przetwarzać informacje dotyczące przesyłek, co przekłada się na skrócenie czasu oczekiwania na odprawę celno-skarbową. Numer EORI pozwala również na łatwiejsze monitorowanie i kontrolowanie przepływu towarów przez granice, co z kolei wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa handlu międzynarodowego.

Kiedy jest wymagany numer EORI?

Numer EORI jest wymagany dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy uczestniczą w handlu międzynarodowym poza UE. Dotyczy to zarówno importu, jak i eksportu towarów. W praktyce oznacza to, że każda firma, która wysyła lub odbiera przesyłki z krajów niezrzeszonych w UE, musi mieć numer EORI. Warto także zwrócić uwagę, że numer ten jest wymagany nie tylko przy kontakcie z organami celnymi, ale także przy korzystaniu z usług firm spedycyjnych oraz kurierskich.

Jak uzyskać numer EORI?

Aby uzyskać numer EORI, należy zgłosić się do właściwego organu celnego. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski odpowiednim miejscem do złożenia wniosku jest Krajowa Administracja Skarbowa. Wniosek o nadanie numeru EORI składa się drogą elektroniczną na stronie internetowej KAS.

W trakcie procesu rejestracji numeru EORI przedsiębiorca musi dostarczyć szereg dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz prowadzoną działalność gospodarczą. Wśród wymaganych dokumentów znajdują się m.in. NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania firmy. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w branży transportowej konieczne może być też przedstawienie odpowiednich licencji oraz certyfikatów.

Korzyści wynikające z posiadania numeru EORI

Posiadanie numeru EORI przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorców uczestniczących w handlu międzynarodowym. Przede wszystkim ułatwia komunikację z organami celnymi oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w proces obsługi przesyłek międzynarodowych. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą liczyć na szybsze i sprawniejsze przetwarzanie informacji dotyczących przesyłek, co z kolei przekłada się na skrócenie czasu oczekiwania na odprawę celno-skarbową. Numer EORI wpływa przy tym na zwiększenie bezpieczeństwa handlu międzynarodowego poprzez łatwiejsze monitorowanie i kontrolowanie przepływu towarów przez granice.