Speedway Freight Services (Poland) Sp. z o.o.

Address

ul. Popiela 26/2
81-547 GDYNIA

E-mail

gdynia@sfspoland.com,
sales@sfspoland.com

Tax Identification Number: 9581664521

National Court Register: 0000491996 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, kapitał zakładowy w kwocie 80 000,00 zł w całości wpłacony.

REGON: 222009124

PLN bank account number:  23 1020 1853 0000 9102 0200 7979 ; swift : BPKOPLPW
USD bank account number:  98 1140 1153 0000 4533 3600 1003 BIC (swift) BREXPLPW
EUR bank account number:  28 1140 1153 0000 4533 3600 1002 BIC (swift): BREXPLPW

    Dodaj komentarz