Jak przygotować się na eksport do Afryki? Pamiętaj o Cargo Tracking Note.

Eksporter przed wysyłką towaru drogą morską przygotowuje szereg wymaganych dokumentów, które umożliwią sprawną aranżację transportu jak i bezproblemowe wprowadzenie towaru na rynek docelowy w kraju przeznaczenia. Każdy kraj ma swoje wytyczne co do dokumentów, które importer musi okazać po dotarciu towaru do portu wyładunku. W przypadku wysyłek do niektórych krajów afrykańskich wymogiem może być dokument…