Dokumenty potrzebne do odprawy celnej

Przystępując do realizacji transportu poza UE konieczna jest odprawa celna. W zależności od rodzaju towaru wymagane będą różne dokumenty, które należy skompletować i przekazać do służb celnych. Pośrednikiem przy weryfikacji dokumentów jest Agencja Celna. Do obowiązków Agenta Celnego należy: przygotowanie zgłoszenia celnego w wersji elektronicznej, sporządzenie dokumentacji w systemie INTRASTAT, reprezentowanie załadowcy/odbiorcy przed urzędem celnym. Co jest potrzebne…